Finalizare proiect

by / Thursday, 31 October 2019 / Published in Press Release

 

Comunicat de presă

Data 11 noiembrie 2019

Finalizarea proiectului “Extinderea capacităţii de producţie
la DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL”

 

S.C. DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL , în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului “Extinderea capacităţii de producţie la DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL”, cod
SMIS 110136, finanțat prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Locația de implementare a proiectului este la adresa Localitatea Bușag, oraș Tauții Măgherăuș, str. 112 nr. 91, Județ Maramureș.
Contractul de finanțare nr. 2776/31.07.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este 6.648.335,15 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 3.466.479,79 lei, si valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 2.946.507,82 lei (52,74%).

Obiectivul general al proiectului constă în extinderea capacității de producție a societății DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL.

Durata de implementare a proiectului este de 43 de luni, respectiv în perioada 13.12.2016 – 30.06.2020.

Prin implementarea proiectului DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL a achiziționat echipamente tehnologice de specialitate, software de specialitate și s-au creat 3 noi locuri de muncă pe perioadă nedeteriminata. Prin implementarea proiectului, compania a reușit să își clădească un renume regional prin oferirea produse competitive pe piața locală, regională, națională și chiar internațională. Societatea vine în întâmpinarea clienților săi cu produse competitive, și nu în ultimul rând, cu o echipă ce asigură satisfacerea celor mai exigente cerințe.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume: Paul Raeymaekers
Funcție: Administrator/ Reprezentant legal
Tel. : 0740 099 800
Fax: 0362 402 961
E-mail: [email protected]


If you need further information or if you have any questions, suggestions or comments, please contact us on:
Contact details
TOP

FORGOT YOUR DETAILS?